Dom / Wiadomości

Znaczenie wyboru właściwej pieczęci

Fałszywa instalacja jest powszechną przyczyną uszkodzenia plomb w dzisiejszych pojazdach z zakresu pojazdów w formacie teleinformatycznym.Najczęstszym powodem, dla którego plomba nie działa, jest nieprawidłowa plomba dla danego zastosowania.Bardzo ważne jest sprawdzenie starej plomby i zastąpienie jej odpowiednią plombą do zastosowania.

W przypadku wymiany starej pieczęci w aplikacji należy najpierw użyć numeru na starej pieczęci, aby zidentyfikować zastępczą pieczęć.Jeśli nie ma plomby wymienionej dokładnie w tej samej szerokości, to jest to zazwyczaj najlepszy wybór.Szersza szerokość jest całkowicie dopuszczalna, jeśli pozwala na to przestrzeń, ale często jest ograniczona.

Jeśli instalujesz uszczelnienie w nowym zastosowaniu, ważne jest zebranie wszystkich pomiarów związanych z uszczelnieniem (282111; średnica otworu uszczelniającego, średnica zewnętrzna uszczelnienia oraz szerokość uszczelnienia i średnica wału.Przy pomiarze zewnętrznej średnicy plomby w części Omdle8217 należy zawsze pamiętać o pomiarach w co najmniej trzech miejscach równo rozmieszczonych wokół plomby.Średnia tych odczytów odpowiada średnicy pieczęci 82177.

Prędkość, temperatura i ciśnienie również odgrywają rolę w doborze wła ściwej plomby.