Dom / Wiadomości

Wytrzymały pierścień prowadnicy PTFE z brązowym proszkiem

Wprowadzenie do taśmy przewodniej: Taśma przewodnia odgrywa rolę przewodnią.Aby zapobiec zużyciu beczki cylindrów i prętów tłokowych, jest ona niezwykle odporna na zużycie, niska tarcia, odporna na ciepło i odporna na działanie substancji chemicznych.Pozwala ona na wbudowanie każdej obcej materii w pierścień ochronny, aby zapobiec oddziaływaniu cząsteczek na cylinder i utracie plomb, ma zdolność absorpcji wibracji, ma doskonałą odporność na zużycie i dobre właściwości suchego biegu.


Właściwości materiałowe taśmy przewodnikowej:


Materiał: proszek PTFE+miedzi, tkanina fenolowa, cyprysa drewniana


Główne cechy: funkcja przewodnia i absorbująca wydajność wibracji, a także ma doskonałą odporność na zużycie i dobre właściwości suchego biegu.


Temperatura robocza: Ogólny zakres temperatur roboczych wynosi -40 655374120 Ⅷ.


Szczegóły produktu na taśmie:


Ze względu na doskonałe właściwości żywicy fluorowęglowej (PTFE), takich jak niskie tarcie, odporność na korozję i stabilność termiczna, taśma przewodnika była powszechnie stosowana jako części cierne i uszczelniające, zwłaszcza w środkach korozyjnych, a problem ten jest często powszechnym metalem i innymi metalami Materiał jest trudny do rozwiązania.Elastyczność i wytrzymałość żywicy fluorowęglowej czynią ją doskonałym materiałem uszczelniającym, zwłaszcza gdy jest dalej modyfikowana przez różne wypełnienia i komplikowana z niektórymi żywicami aromatycznymi w stopy plastikowe, może uzyskać większą nośność i stabilność termomechaniczną.Opór, odporność na zużycie i wartość graniczna PV.


PTFE politetrafluoroetylenowa taśma przewodnikowa Właściwości chemiczne:


Atmosfera odporność na starzenie się: odporność na promieniowanie i niska przepuszczalność: długotrwałe narażenie na atmosferę, powierzchnia i wydajność pozostają niezmienione.


Niewypalność: Indeks limitu tlenu jest poniżej 90-tki.


Kwaśny i alkaliczny opór: nierozpuszczalny w silnych kwasach, silnych zasadach i rozpuszczalnikach organicznych (w tym w kwasie magicznym, a mianowicie w kwasie fluoroantymonowym sulfonowym).


Odporność na utlenianie: odporna na korozję przez silne utleniacze.


Kwaśny: neutralny.


Zalety taśmy przewodnikowej PTFE


Wysoka odporność na temperaturę roboczą – temperatura robocza może osiągnąć 250/8451;.


Niska odporność na temperaturę ma dobrą wytrzymałość mechaniczną; nawet jeśli temperatura spadnie do -196 ℃, może utrzymać 5% wydłużenie.


Jest obojętny na większość substancji chemicznych i rozpuszczalników i może wytrzymać silne kwasy i zasady, wodę i różne rozpuszczalniki organiczne.


Wytrzymałość pogody ma najlepsze starzenie się wśród tworzyw sztucznych.


Wysokie smarowanie jest niskim współczynnikiem ciernym materiałów stałych.


Brak przyczepności jest niewielkim napięciem powierzchniowym materiałów stałych i nie przylega do żadnych substancji.


Nietoksyczne z fizjologiczną obojętnością, jako sztuczne naczynie krwionośne i organy wszczepione w organizmie przez długi czas bez działa ń niepożądanych.


Stosunkowa masa cząsteczkowa politetrafluoroetylenu jest stosunkowo duża, niski jest setki tysięcy, wysoki jest ponad dziesięć milionów, zazwyczaj kilka milionów (stopień polimeryzacji jest na porządku 104, podczas gdy polietylen jest tylko 103).Zasadniczo krystaliczność wynosi 90-95%, a temperatura topnienia wynosi 327-342 do8451;.Jednostki CF2 w cząsteczkach politetrafluoroetylenu są ułożone w zygzaku.Ponieważ promień atomu fluoru jest nieco większy niż promień wodoru, przylegające jednostki CF2 nie mogą by ć całkowicie krzyżowo zorientowane w trans, ale tworzą spiralny skręcony ła ńcuch, niemal pokryty atomem fluoru Powierzchnia całego łańcucha polimerowego.Ta struktura molekularna wyjaśnia różne właściwości politetrafluoroetylenu.W przypadku gdy temperatura jest niższa niż 19 2x176C, tworzy się 13/6 helix; w przypadku 19 2x176C następuje zmiana fazy, a cząsteczki są lekko odwiązane do 15/7 helisu.